Bli medlem

PRISER

Treningsavgiften er fordelt på 2 terminer - Det vil bli sent ut melding om betaling av kontigent..

Barn
(6-14 år):   kr. 100,- pr måned Inkl. gradering Belter kr 150,-

Voksne 
(fra 15 år): kr. 150,- pr måned
Inkl. gradering Belter kr 150,-

KONTINGENT

Medlemskontingent som bidrar til medlemskap i Norges Kampsportforbund, forsikring, driftskostnader, m.m. Årsavgift belastes en gang i året.

Barn:   kr 170,- pr år
Voksne: kr 250,- pr år

I tillegg kommer et gebyr på kr. 5,- per fakturering.

NYBEGYNNERE

Inntak av nybegynnere skjer stort sett hele året, men det er fordelaktig at man starter så tidlig som mulig i hvert semester for en felles grunninstruksjon!

Risør JJK har 2 ukers uforpliktende prøvetid. Etter dette må medlemmet levere avtalegirokontrakt i utfylt tilstand til medlemsansvarlig, eller en instruktør (se innmelding/registrering)

Prøvemedlemmer må registrere seg på web for at de skal være forsikret, og at klubben skal ha oversikt over hvem som kommer på trening.

INNMELDING/REGISTRERING

Innmelding gjøres ved å gå inn på innmeldingssiden (eller klikk knappen “Prøv oss!”) og registrere seg som prøvemedlem. Man mottar så en e-post med vedlagt avtalegirokontrakt, som skrives ut, fylles inn, signeres og leveres en instruktør eller direkte til medlemsansvarlig.

UTMELDING

Dersom man ønsker avbrudd i treningen eller å avslutte medlemskapet, må dette gjøres skriftlig til medlemsansvarlig på e-post: kitt-g@online.no.

Oppsigelsestid er ut påfølgende måned.